طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

هر ایرانی 35 تا 45 ساله، 13 دندان خراب دارد.
استرس، دندان را خراب می کند

رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هر ایرانی 35 تا 45 ساله، 13 دندان خراب دارد.

خراب, ساله, دندان, ایرانی  ساله دندان خراب

خراب, ساله, دندان, کرمانشاه

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ دکتر حمید صمدزاده گفت: در بررسی های به عمل آمده در کودکان 12 ساله ایرانی مشخص شد که هر کودک 12 ساله به طور میانگین 2.09 دندان خراب دارد که 83 درصد موارد آن مربوط به پوسیدگی دندان است.

وی تصریح کرد: این آمار برای ما مشخص کرد که ظرف مدت شش سال دو دندان کودکان خراب شده و این یعنی اینکه هر سه سال یکبار یک دندان خراب اضافه می شود.

صمدزاده اظهار کرد: در همین راستا زیاد برنامه های ما در راستای جلوگیری از پوسیدگی دندان قرار گرفت که این طرح برای کودکان زیر 14 سال به اجرا درآمد که با استفاده از ترکیبات "فلوراید" و آموزش بهداشت دهان و دندان بتوان از پوسیدگی دندان های این کودکان تا حد زیادی جلوگیری کرد.

وی افزود: استفاده منظم از ترکیبات فلوراید 25 تا 45 درصد از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند و در حال حاضر در همین راستا این طرح در 60 هزار مدرسه در حال اجراست و هفت میلیون دانش آموز ابتدایی را تحت پوشش دارد.کشیدن خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
facebook google telegram twitter whatsApp