طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیدو صندلی خالی پرحاشیه در جلسه هیات دولت
جلسه هماهنگی سفر هیات دولت به استان مرکزی در تهران

در جلسه امروز هیات دولت وزرای فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان که روز گذشته خبر استعفای آنها تائید شد حضور نداشتند.

برترین ها: جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در جلسه امروز هیات دولت وزرای فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان که روز گذشته خبر استعفای آنها تائید شد حضور نداشتند.

محمود گودرزی وزیر ورزش و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد روز گذشته در راستای ترمیم کابینه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کردند.

اما فانی وزیر اموزش و پرورش که خبر استعفای او اعلام شده بود در جلسه هیات دولت حضور داشت.

وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, صندلی خالی پرحاشیه جلسه هیات دولت

وزیر ارشاد

وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, صندلی خالی پرحاشیه جلسه هیات دولت

وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, صندلی خالی پرحاشیه جلسه هیات دولت

وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, صندلی خالی پرحاشیه جلسه هیات دولت


وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, صندلی خالی پرحاشیه جلسه هیات دولت

وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, صندلی خالی پرحاشیه جلسه هیات دولت

وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, صندلی خالی پرحاشیه جلسه هیات دولت


وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, وزیر ارشاد, صندلی خالی پرحاشیه جلسه هیات دولت

لایحه جامع انتخابات آماده تصویب در هیات دولت
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات