طاها پخش

سیاسینقل و انتقال سند خودرو در دفترخانه الزامی نیست
افزایش 46 درصدی نقل و انتقالات خودرو

عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد که بر اساس قانون سندی که پلیس برای نقل و انتقال خودرو صادر می کند، سند مالکیت است.

خبرگزاری ایسنا: عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد که بر اساس قانون سندی که پلیس برای نقل و انتقال خودرو صادر می کند، سند مالکیت است.

محمد علی پورمختار درباره اختلافات پیش آمده میان پلیس و کانون سردفترداران در مورد نقل و انتقال خودروها اظهارکرد: براساس مقررات موجود، مراجعه شهروندان برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها الزامی نیست .

وی با بیان اینکه سندی که پلیس صادر می کند سند مالکیت است، گفت: همین سند برای نقل و انتقال خودرو کفایت می کند و قانون تصریح دارد که مراجعه مردم به دفترخانه ها الزامی نیست.

بر اساس اعلام پورتال پلیس، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سندی که پلیس برای خودروها صادر می کند سند مالکیت محسوب می شود و همان سند در نقل و انتقال خودروها کفایت می کند.

 پورمختار در پایان گفت: قانون تصریح دارد که مراجعه مردم به دفترخانه ها هنگام نقل و انتقال خودرو الزامی نیست.

ثبت نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر رسمی
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp