طاها پخش

ویدیو و فیلمچمدانی که شما را تعقیب می کند
دستگیر یک سوم مفسدان مالی تحت تعقیب دولت چین در سراسر جهان

شرکتی به نام تراول میتز روباتیکز نوعی چمدان موتوردار هوشمند تولید کرده است که می تواند در سالن های فرودگاه به دنبال مالک خود حرکت کرده و مسافرت را برای او ساده تر کند.

وب سایت خبرآنلاین: شرکتی به نام تراول میتز روباتیکز نوعی چمدان موتوردار هوشمند تولید کرده است که می تواند در سالن های فرودگاه به دنبال مالک خود حرکت کرده و مسافرت را برای او ساده تر کند.


این چمدان علاوه بر موتور دارای حسگرهای فروسرخی است که کمک می کنند با مانعی برخورد نکند. این محصول درحال حاضر نمونه ای آزمایشی است، اما تنها نمونه ای نیست که کمپانی های متفاوت در زمینه تجهیزات هوشمند و خودکار سفر تولید کرده اند.

چه سواره باشید و چه پیاده، به زودی و در آینده ای نه چندان دور حمل بارها و چمدان ها در زمان سفر را باید به فراموشی بسپارید. فیلم, فرودگاه, هوشمند, چمدان


داستان تحت تعقیب ترین مرد جهان
facebook google telegram twitter whatsApp