طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

جریمه مدیرعاملان دو واحد صنعتی
جریمه واحدهای صنفی متخلف در استان سمنان

رئیس اداره محیط زیست شهرستان روانسر از مجازات هشت ماه حبس تعزیری و 30 میلیون ریال جریمه نقدی برای مدیران عامل دو واحدصنعتی در روانسر خبر داد.

صنعتی, کرمانشاه, مدیر, جریمه مدیرعاملان واحد صنعتی

صنعتی, کرمانشاه, مدیر, عاملان

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ رئیس اداره محیط زیست شهرستان روانسر از مجازات هشت ماه حبس تعزیری و 30 میلیون ریال جریمه نقدی برای مدیران عامل دو واحدصنعتی در روانسر خبر داد که پساب خود را وارد محیط زیست می کردند.

ناصح باباخانی اظهار کرد: مدیران عامل دو واحد صنعتی روانسر به دلیل تخلیه پساب به محیط، ایجاد آلودگی و تهدید بهداشت سلامت عمومی به هشت ماه حبس تعزیری و 30 میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
وی با اشاره به پایش مستمر صنایع و مراکز تولیدی از سوی محیط زیست، عنوان کرد: در این پایش ها مشخص شد این واحدها پساب تولیدی خود را بدون تصفیه با بار آلودگی عمده به محیط تخلیه می کردند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان روانسر ادامه داد: این دو فرد به علت بی توجهی به اخطار اداره محیط زیست وعدم رفع آلایندگی به مراجع قضایی معرفی شدند و نقل از میدانی کارشناسان و نتایج و آنالیز نمونه ها نیز تخلف آنها را اثبات کرد.
باباخانی یادآوری کرد: مجازاتی که برای این افراد در نظر گرفته شده به علت ایجاد آلودگی خاک و سفره آب زیرزمینی وتهدید و همچنین تهدید بهداشت و سلامت عمومی بوده است.

اتمام پایش واحدهای صنعتی شهرستان مهاباد
facebook google telegram twitter whatsApp