طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

سیاسیرئیس جمهور پذیرفت / فانی به درخواست فراکسیون امید استعفا داد
استعفا دهید! | نامه فراکسیون امید به فانی

سخنگوی فراکسیون امید از پذیرش درخواست نامه این فراکسیون مبنی بر ارائه و پذیرش استعفا توسط وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهور خبر داد.

فانی, رئیس جمهور, وزیر آموزش و پرورش, فانی درخواست فراکسیون امید استعفا دادرئیس جمهور پذیرفت

فانی, رئیس جمهور, وزیر آموزش و پرورش, استعفا, فراکسیون امید
"بهرام پارسایی" سخنگوی فراکسیون امید در مصاحبه با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبر استعفای فانی وزیر آموزش و پرورش و همچنین پذیرش آن توسط رئیس جمهور را تایید کرد.

این نماینده مردم شیراز بیان داشت: این خبر توسط امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم تایید شده است.

شایان ذکر است؛ ظهر امروز (چهارشنبه 28 مهرماه) پارسایی با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی از ارسال نامه ای به فانی و رئیس جمهور از سوی فراکسیون امید مبنی بر ارائه و پذیرش استعفا خبر داده بود.


آخرین مواضع فراکسیون امید درباره استیضاح فانی
facebook google telegram twitter whatsApp