طاها پخش

سیاسیدر فصل کشت، بذری برای کاشت نیست
آموزش کاشت برنج همزمان با شروع کشت

کشاورزان باید مشغول شخم زدن و آماده کردن زمین برای کشت باشند اما تمام وقت خود را برای تهیه بذر گندم در صف تعاونی هدر می دهند.

خوزستان, هندیجان, فصل کشت, فصل کشت بذری کاشت

خوزستان, هندیجان, فصل کشت, بذرگندم, دلال, تعاونی, بذرنامرغوب, وجوه واریزی, کشاورز
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، رئیس نظام صنفی کشاورزی هندیجان گفت: باوجود رسیدن فصل کاشت در هندیجان بذر گندم برای کاشت وجود ندارد و کشاورزان در فصل کشاورزی سردرگم شده اند.

فتح الله الهیاری اظهارداشت: ازآنجایی که امید مردم هندیجان و همه روستاهای تابعه به تنها راه معاش این منطقه یعنی کشاورزی است، متأسفانه شاهد هستیم در فصل زراعت بذر گندم برای کاشت موجود نیست.

وی افزود: نبود مدیریت صحیح در تهیه، حمل و توزیع بذر گندم در شهرستان هندیجان، کشاورزان را دچار چالشی جدید کرده و نارضایتی های گسترده ای را بروز داده است و ما همچنان امیدواریم مسئولان ذیربط برای ساماندهی حالت بذر گندم اقدامات مؤثری را انجام دهند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی هندیجان بیان کرد: کشاورزان با شروع فصل پاییز خود را آماده کشت محصول استراتژیک گندم می کنند تا به کشور و جامعه کمک کنند در این محصول فوق العاده مهم خودکفا شود اما مسئولان توجهی به درخواست کشاورزان ندارند.

وی گفت: کشاورزان باید مشغول شخم زدن و آماده کردن زمین برای کشت باشند اما تمام وقت خود را برای تهیه بذر گندم در صف تعاونی هدر می دهند و تاکنون به نتیجه خاصی منتهی نشده و بذر گندمی دریافت نکرده اند.

الهیاری عنوان کرد: انبارهای تعاونی، خالی از بذر گندم است تا جایی که بعضی از کشاورزان مجبور به بعد گرفتن وجوهات واریزی خود از حساب تعاونی شده اند؛ و این امر باعث شده که کشاورزان باتحمل هزینه های اضافی اقدام به خرید گندم اقدام کنند.

وی افزود: کشاورزان هندیجان به ناچار و در عین بی توجهی متولیان امر از شهرهای اطراف بذر خود را تأمین می کنند و در این بین ردپای دلالان بسیاری پیداشده، واسطه های سودجو سود زیادی به جیب زده و سبب افزایش هزینه های تولید کشاورز هندیجانی شده اند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی هندیجان بیان کرد: با ورود دلالان به فروش بذر گندم متأسفانه بذر نامرغوب و اصلاح نشده در هندیجان و شهرهای هم جوار پیداشده که می طلبد مسئولان در تهیه و توزیع بذر مناسب شهرستان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی گفت: باید برای رفع گرفتاری و نارضایتی کشاورزان هندیجان مسئولان جهاد کشاورزی، تعاونی روستایی و دیگر متولیان امر همت و کوشش لازم را صورت دهند تا فرصت باقی مانده این مردم محروم و مظلوم از بین نرود.

بهترین ضربه کاشته هایِ فصل 2016
facebook google telegram twitter whatsApp