طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیمعصومه ابتکار رموز موفقیت در طرح حفاظت از یوزپلنگ را فاش کرد توییت
معصومه ابتکار؛ اجرای طرح مدیریت زیست بوم در کشور

معصومه ابتکار در توییت خود از رموز موفقیت در طرح حفاظت از یوزپلنگ ایرانی گفت.

به نقل از خبرنگار حوزه سیاسیون در فضای مجازی گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست طی حضور در جمع محیط بانان منتخب زیستگاه های یوزپلنگ و جویا شدن از آخرین حالت زیستگاههای یوزپلنگ در کشور و نحوه فعالیت آنان در محل ماموریت شان در توییتر خود خبر از ادامه دار بودن طرح حفاظت از یوزپلنگ ایرانی داد.


وی نوشت:

"طرح حفاظت از یوزپلنگ ایرانی با قوت ادامه دارد، جلب مشارکت جوامع محلی،همکاری با بخش خصوصی و حضور مشاوران بین المللی از رموز موفقیت."


اینستاگرام ابتکار, معصومه ابتکار, یوزپلنگ, معصومه ابتکار رموز موفقیت طرح حفاظت یوزپلنگ فاش کردتوییت

اینستاگرام ابتکار, معصومه ابتکار, یوزپلنگ


مسی علت عدم موفقیت اش در آرژانتین را فاش کرد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات