طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

عکس های تلنبار زباله ها در چند متری مدارس عباس آباد
تصاویر دپوی زباله ها دَر ساحل زیبای عباس آباد

تصاویری از دپوی زباله در اطراف مدارس شهرستان عباس آباد را مشاهده می کنید.

بوی تعفن زباله, عباس آباد, تصاویر, تلنبار زباله متری مدارس عباس آباد

بوی تعفن زباله, عباس آباد, تصاویر, شهروندخبرنگار, تلنبار زباله ها اطراف مدارس, تنکابن
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویری از دپوی زباله در اطراف مدارس شهرستان عباس آباد تنکابن را مشاهده می کنید که بوی تعفن این زباله ها باعث آزار و اذیت دانش آموزان این مدارس شده است.

منبع: شهروندخبرنگار – تنکابن (عباس آباد)

عباس آباد, تنکابن, شهروندخبرنگار, تلنبار زباله متری مدارس عباس آباد

8/1

تلنبار زباله ها اطراف مدارس, بوی تعفن زباله, تصاویر, تلنبار زباله متری مدارس عباس آباد

8/2

تلنبار زباله ها اطراف مدارس, عباس آباد, تنکابن, تلنبار زباله متری مدارس عباس آباد

8/3

عباس آباد, بوی تعفن زباله, تلنبار زباله ها اطراف مدارس, تلنبار زباله متری مدارس عباس آباد

8/4

بوی تعفن زباله, تلنبار زباله ها اطراف مدارس, شهروندخبرنگار, تلنبار زباله متری مدارس عباس آباد

8/5

تلنبار زباله ها اطراف مدارس, تصاویر, تنکابن, تلنبار زباله متری مدارس عباس آباد

8/6

عباس آباد, تصاویر, شهروندخبرنگار, تلنبار زباله متری مدارس عباس آباد

8/7

بوی تعفن زباله, تلنبار زباله ها اطراف مدارس, شهروندخبرنگار, تلنبار زباله متری مدارس عباس آباد

8/8

اینجا کلیک کنیددپوی زباله دَر جاده عباس آباد-کلاردشت
facebook google telegram twitter whatsApp