طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

راه اندازی دستگاههای الکتروشوک در بیمارستان بوکان
راه اندازی سیستم نوبت دهی برای بیمارستان امام خمینی (ره)

4 دستگاه الکتروشوک در بیمارستان شهرستان بوکان راه اندازی شده است.

بوکان, الکتروشوک, بیمارستان, اندازی دستگاههای الکتروشوک بیمارستان بوکان

بوکان, الکتروشوک, بیمارستان, دستگاه, راه اندازی

به نقل از از مهاباد ، مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان گفت : این دستگاههای الکتروشوک ، پیشرفته و مدل ZOll است که در مجمول یک میلیارد و 80 میلیون ریال برای خرید آنها هزینه شده است.

محمد عباسی افزود : از یکی از این دستگاه ها در اورژانس و از سه دستگاه دیگر در داخل آمبولانس های 115 این بیمارستان استفاده خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان در باره قابلیت این دستگاه ها گفت : نخستین و تنها دفیبریلاتور بصورت Code Ready، ویژگی چک کردن دستگاه قبل از روشن کردن ، داشتن برترین شکل موج به صورت بای فیزیک مستقیم الخط ، داشتن باطری هوشمند ، صفحه نمایشگر رنگی و نرم افزارهای هوشمند ، از جمله قابلیت های این دستگاه ها است.

گفتنی است ؛ دستگاه الکتروشوک ، در مواردی که فرد دچار ایست قلبی شده است با اعمال شوک الکتریکی باعث احیای بیمار می شود.

راه اندازی سه بیمارستان صحرایی در آذربایجان غربی
facebook google telegram twitter whatsApp