طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
شرکت ۱۲ هزار شادگانی به صورت اینترنتی در سرشماری

شرکت ۱۲ هزار شادگانی به صورت اینترنتی در سرشماری

در سرشماری به صورت اینترنتی شرکت کنید

۱۲ هزار نفر به صورت اینترنتی در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ در شهرستان ثبت نام کردند.

مسکن ونفوس, شهرستان شادگان, آبادان, کمپانی شادگانی صورت اینترنتی سرشماری

مسکن ونفوس, شهرستان شادگان, آبادان, سرشماری اینترنتی
به نقل از آبادان؛فرج اللهی فرماندار شادگان در نشست خبری گفت: با توجه به اینکه در روز پایانی سرشماری اینترنتی هستیم، آنچه تاثیر و اثر بیشتر در این مهم داشت بسیج همگانی مردم و مدیران بود.

بهروز فرج اللهی افزود: از امروز تا ۲۸ آبان ماه امسال، طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ همزمان با سراسر کشور در شادگان به صورت حضوری شروع شده و انتظار داریم سرشماری حضوری نفوس و مسکن با کمتربن مشکل و کمترین خطا انجام شود.

وی با بیان اینکه ماموران سرشماری با حضور به درب منازل خانوارها ضمن دریافت کد آمار اینترنتی آنان، سایر اقلام اطلاعاتی را تبلتی ثبت می کنند، گفت: آن دسته از افراد که سرشماری اینترنتی را تا آخرین مهلت تمدید انجام ندادند، ماموران ما این اطلاعات را حضوری دریافت و ثبت می کنند.

فرماندار شادگان در ادامه، خواستار مشارکت و همکاری کلیه شهروندان در سرشماری حضوری شد و افزود: از مردم می خواهیم با کمال دقت و حوصله اطلاعات را در اختیار ماموران سرشماری قرار دهند.

سران طوایف مردم را برای شرکت در سرشماری اینترنتی تشویق کنند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات