طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مشارکت مردم شهرستان بوکان در طرح سامانه "سیب"
مشارکت خوب مردم تربت حیدریه در اجرای طرح سرشماری

اطلاعات 162 هزار نفر از جمعیت شهرستان بوکان به سامانه یکپارچه بهداشت « سیب » ، وارد شده است.

مشارکت, مردم, سامانه سیب, مشارکت مردم شهرستان بوکان طرح سامانه

مشارکت, مردم, سامانه سیب, طرح, بوکان

به نقل از از ، جانشین سرپرست مرکز بهداشت بوکان گفت : تاکنون اطلاعات 162 هزار نفر از جمعیت شهرستان بوکان وارد سامانه سیب شده که 105 هزار نفر مربوط به جمعیت شهری و 57 هزار نفر هم مربوط به جمعیت روستایی است.

صلاح الدین فرخی افزود : مرکز بهداشت شهرستان بوکان تمهیدات لازم را برای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت اتخاذ کرده و ضمن تغییر ساختار مراکز بهداشتی درمانی به مراکز خدمات جامع سلامت ، برای جذب نیروهای مورد نیاز و آموزش مقدماتی تمام کارشناسان و کاردان های مجری در مراکز اقدام کرده است.

جانشین سرپرست مرکز بهداشت بوکان افزود : در حوزه بهداشت روان 6 نفر کارشناس بهداشت روان جذب شده و با تدوین پروتکل مراقبت سلامت روان در گروه های آسیب پذیر از قبیل ماردان باردار و میانسالان شاهد ادغام و گسترش خدمات سلامت روان در سطح واحدهای ارائه دهنده خدمت هستیم.

اجرای طرح تحول سلامت نیازمند مشارکت مردمی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات