طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیاعلام برنامه زمانبندی مسابقات مرحله دوم فوتبال ساحلی بانوان
برنامه مسابقات جام بین قاره ای فوتبال ساحلی اعلام شد

مسابقات مرحله دوم فوتبال ساحلی بانوان کشور از امروز شروع می شود.

فوتبال, بانوان, برنامه, اعلام برنامه زمانبندی مسابقات مرحله دوم فوتبال ساحلی بانوان

فوتبال, بانوان, برنامه, زمانبندی, مسابقات, ساحلی, مرحله دوم
به نقل از گروه ورزش باشگاه خبرنگاران؛ با توجه به اتمام مسابقات مرحله اول مسابقات فوتبال ساحلی بانوان کشور فصل 96-95 ، مرحله دوم مسابقات از امروز به میزبانی باشگاههای رکورد چای ناطق لاهیجان و شهید نوروزی چلیجه شروع می شود .

لازم به ذکراست پس از اتمام مسابقات مرحله دوم از هر گروه 2 تیمی که بیشترین امتیاز را در مجموعه دو مرحله کسب کنند به مرحله نهایی صعود می کنند .

امتیازات مرحله اول گروه 1 : شهرداری بندرعباس 9 – چای ناطق لاهیجان 6 – هیات تیران و کرون 3 – دانشگاه آزاد فارسان صفر

امتیازات مرحله اول گروه 2 : میلاد رفسنجان 12 – زندگی مثبت خزرپوشان 9 – شهید نوروزی چلیچه 6 – سیمان لامرد شیراز 3

مسابقات مرحله دوم :

*گروه 1 : میزبان : رکورد چای ناطق لاهیجان

روز اول : 28/7/95

هیات تیران و کرون– دانشگاه آزاد فارسان چهارمحال

شهرداری بندرعباس– رکورد چای ناطق لاهیجان

روز دوم : 29/7/95

رکورد چای ناطق لاهیجان - دانشگاه آزاد فارسال چهارمحال

شهرداری بندرعباس– هیات تیران و کرون

روز سوم :30/7/95

هیات تیران و کرون– رکورد چای ناطق لاهیجان

دانشگاه آزاد فارسال چهارمحال– شهرداری بندرعباس

*گروه 2 : میزبان : شهید نوروزی چلیچه

روز اول : 28/7/95

سیمان لامرد – میلاد رفسنجان

شهید نوروزی چلیچه – خزرپوشان مازندران

روز دوم : 29/7/95

میلاد رفسنجان – خزرپوشان مازندران

شهید نوروزی چلیچه – سیمان لامرد

روز سوم : 30/7/95

سیمان لامرد – خزرپوشان مازندران

شهید نوروزی چلیچه – میلاد رفسنجانگروه بندی مرحله دوم مسابقات فوتبال ساحلی جوانان کشور
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات