طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بازسازی شبکه فاضلاب شادگان
بازسازی ۳۵۰۰ متر شبکه فاضلاب در شادگان

شبکه فاضلاب شادگان نیازمند اعتبار و بازسازی است.

بازسازی شبکه فاضلاب, اعتبار وبازسازی, آبادان, بازسازی شبکه فاضلاب شادگان

بازسازی شبکه فاضلاب, اعتبار وبازسازی, آبادان, شهرستان شادگان
به نقل از آبادان؛آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان گفت: شبکه فاضلاب در سطح شهر شادگان معیوب و فرسوده بوده و نیازمند اعتبار و بازسازی است.

نعمت اله آلبوغبیش افزود: مشکلات فاضلاب شادگان بیش از حد معمول است و تنها با تغییر مدیریت مرتفع نخواهد شد.

وی در خطاب به مدیران آبفای استان، حالت بسیار نامناسب و نامطلوب شبکه و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب شهر شادگان را تشریح و گفت: شبکه فاضلاب شادگان به شدت فرسوده شده و جز با تأمین اعتبار کافی و تسریع در بازسازی ایستگاههای پمپاژ و تعویض شبکه فرسوده، رفع مشکلات مقدور نخواهد بود و در صورت ادامه حالت فعلی و عدم رسیدگی عاجل، زمینه وقوع بحران متصور است .

معاون فرماندار شادگان ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت پشتیبانی و حمایت کمپانی آبفای استان از مدیریت آبفای شادگان افزود: ایستگاههای پمپاژ فاضلاب نیاز به بازسازی و الکتروپمپ به اندازه کافی دارد .

آلبوغبیش ، بر ضرورت تأمین و پرداخت به موقع حقوق پرسنل و کارگران اداره آبفای شادگان تأکید و از خدمات بی دریغ این عزیزان تقدیر و تشکر کرد.

عملیات اجرای بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات