طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
توجه به پژوهش تحول در تمامی بخش ها را به دنبال دارد
مرکز پژوهش ها به دنبال ارزیابی تمامی نظرات مطروحه درباره FATF است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: باید در راستای نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و فنآوری در جامعه تلاش های ویژه ای صورت گیرد.

بخش ها, کرمانشاه, پژوهش, توجه پژوهش تحول تمامی بخش دنبال

بخش ها, کرمانشاه, پژوهش, دنبال

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛رضا رحیمی هفته پژوهش را فرصتی مغتنم برای نهادینه سازی فرهنگ پژوهش عنوان کرد و اظهار داشت: دستگاه های ذیربط موظف هستند که جامعه را در این هفته بیش از پیش با برنامه های پژوهشی و نوآوری آشنا و زمینه ای برای ارتباط بیشتر دانش آموزان و دانشجویان در سطح جامعه با مقوله پژوهش فراهم کنند.

وی گفت: چنانچه می خواهیم پیشرفت و توسعه داشته باشیم باید حتماً به این موضوعات توجه کنیم زیرا شکوفایی با اجرای برنامه های پژوهشی محقق می شود لذا ضرورت دارد که دستگاه های اجرایی استان همواره این مهم را جزء اولویت های کاری خود بدانند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، اجرای تمامی طرح ها و برنامه ها در بخش های متفاوت صنعتی کشاورزی تولیدی اقتصادی را در گرو توجه به مباحث پژوهشی عنوان کرد و گفت: این کارگروه مغز متفکر پژوهش در جامعه است لذا مسئولین ذیربط باید همواره برنامه های نوآوری و خلاقیت را برای تحرک بخشیدن به جامعه مدنظر داشته باشند و دبیرخانه کارگروه نیز برنامه های پژوهشی را فعالتر دنبال و پیگیری کند تا پژوهش به مدلی موفق در جامعه تبدیل و ملکه ذهن تمامی افراد شود.

مهندس رحیمی تاکید کرد: تلاش ها برای نهادینه سازی فرهنگ پژوهش و فنآوری باید همواره به درون جامعه ادامه داشته باشد و تمامی حوزه ها برای اجرای برنامه های خود به این مهم توجه جدی کنند.

مهندس رحیمی با اشاره به اجرای فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه خاطرنشان ساخت: برای اجرای فاز دوم این پروژه می توانیم از دانش فنی و انجام کارهای پژوهشی در استان استفاده کنیم بنابراین توجه به پژوهش تحول در تمامی بخش ها را به دنبال دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: باید در راستای نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و فنآوری در جامعه تلاش های ویژه ای صورت گیرد

رضا رحیمی هفته پژوهش را فرصتی مغتنم برای نهادینه سازی فرهنگ پژوهش عنوان کرد و اظهار داشت: دستگاه های ذیربط موظف هستند که جامعه را در این هفته بیش از پیش با برنامه های پژوهشی و نوآوری آشنا و زمینه ای برای ارتباط بیشتر دانش آموزان و دانشجویان در سطح جامعه با مقوله پژوهش فراهم کنند.

وی گفت: چنانچه می خواهیم پیشرفت و توسعه داشته باشیم باید حتماً به این موضوعات توجه کنیم زیرا شکوفایی با اجرای برنامه های پژوهشی محقق می شود لذا ضرورت دارد که دستگاه های اجرایی استان همواره این مهم را جزء اولویت های کاری خود بدانند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، اجرای تمامی طرح ها و برنامه ها در بخش های متفاوت صنعتی کشاورزی تولیدی اقتصادی را در گرو توجه به مباحث پژوهشی عنوان کرد و گفت: این کارگروه مغز متفکر پژوهش در جامعه است لذا مسئولین ذیربط باید همواره برنامه های نوآوری و خلاقیت را برای تحرک بخشیدن به جامعه مدنظر داشته باشند و دبیرخانه کارگروه نیز برنامه های پژوهشی را فعالتر دنبال و پیگیری کند تا پژوهش به مدلی موفق در جامعه تبدیل و ملکه ذهن تمامی افراد شود.


انتهای پیام/پتوسعه تمامی بخش های اقتصادی مستلزم توجه بیشتر به صنعت بیمه است
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات