طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با پر شدن چاههای غیرمجاز در مهاباد
انعقاد تفاهم نامه با صدا و سیما‎ی در زمینه صرفه جویی و تعادل بخشی منابع آب

به منظور تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و احیای دریاچه ارومیه 163 چاه غیرمجاز در شهرستان مهاباد پر شد.

مجاز, چاه, مهاباد, تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پر چاههای غیرمجاز مهاباد

مجاز, چاه, مهاباد, شهرستان, غیر
به نقل از از ، مدیر امور آب شهرستان مهاباد گفت : چهار گروه گشت و بازرسی بر چاه های باغ ها و مزارع نظارت دارند و دستورالعمل پروانه بهره برداری بهینه اجرایی می شود.

محمد عبداللهی همچنین در خصوص ذخیره آب سد مهاباد افزود : در سال آبی گذشته شاهد بارش 408 میلیمتری در مهاباد و رشد 53 میلیون متر مکعبی در ذخیره سازی در دریاچه پشت سد مهاباد بودیم.
عبداللهی افزود : در سال آبی گذشته 154 میلیون متر مکعب آب برای احیای دریاچه ارومیه از سد مهاباد رها شد و میزان مصرف آب شرب نیز در همین مدت نزدیک به 19 میلیون متر مکعب بوده است.

وی اظهار کرد : 5/1 میلیون متر مکعب نیز برای حفظ تالاب ها در شهرستان مهاباد رها سازی شده است.

وی ادامه داد : 95 میلیون متر مکعب از ذخیره سد مهاباد نیز برای بخش کشاورزی اختصاص یافته است و در پایان همین دوره ، ذخیره آب دریاچه پشت سد به بیش از 97 میلیون متر مکعب رسیده است.
مدیر امور آب مهاباد گفت : در سال آبی جاری شاهد کاهش هشت درصدی مصرف آب که سال گذشته در دشت مهاباد اعمال شد ، نخواهیم بود و 95 میلیون متر مکعب آب به بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

دانشگاه صنعتی اصفهان مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات