طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

لبخند به زندگی با اهدای عضو بیمار فارسی
لبخند زندگی بر لبان 4 بیمار نیازمند به عضو

اهدای اعضای بیمار فارسی زندگی بخشید.

لبخند زندگی, شیراز, عضو, لبخند زندگی اهدای عضو بیمار فارسی

لبخند زندگی, شیراز, عضو, اهدای, بیمار
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ معینی مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس گفت: کبد مرحوم سیدجلال حسینی 53 ساله ساکن کوار به بیمار 52 ساله از اصفهان اهدا شد.
عمل های جداسازی و پیوند در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد.

اهدای عضو مرد 35 ساله به 6 بیمار زندگی دوباره بخشید
facebook google telegram twitter whatsApp