طاها پخش

سنقر و کلیایی در جایگاه اول فعالیت های ورزشی
کتاب های ورزشی هیچ جایگاهی ندارند

سنقر و کلیایی رتبه اول امکانات و فعالیت های ورزشی در بین شهرستان های استان دارا است.

سنقر وکلیایی, ورزشی, جایگاه, سنقر کلیایی جایگاه فعالیت ورزشی

سنقر وکلیایی, ورزشی, جایگاه, اول, کرمانشاه

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ فرماندار سنقر و کلیایی گفت: سنقر و کلیایی با داشتن یک متر و80 سانتی متر سرانه فضای ورزشی، رتبه اول امکانات و فعالیت های ورزشی در بین شهرستان های استان را دارا است.

یاور محمدی با اشاره به ظرفیت سد های سنقر و کلیایی برای فعالیت های ورزشی در رشته قایقرانی گفت: سرمایه گذاری برای این منظور در دریاچه سد جامیشان که تا پایان امسال آبگیری خواهد شد در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندارسنقر و کلیایی بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود و ممکن در شهرستان را برای ایجاد شور و نشاط در بین ورزشکاران و هیات های ورزشی مورد تاکید قرار داد.برگزاری مراسم تعزیه خوانی در شهرستان سنقر و کلیایی
facebook google telegram twitter whatsApp