طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
همایش بهداشت روان در بوکان
شروع نخستین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت دردانشگاه صنعتی اصفهان

جانشین سرپرست مرکز بهداشت بوکان در همایش بهداشت روان از ورودی اطلاعات 162 هزار نفر از جمعیت شهرستان به سامانه یکپارچه بهداشت «سیب» خبر داد.

سامانه, بهداشت, ارومیه, همایش بهداشت روان بوکان

سامانه, بهداشت, ارومیه, اطلاعات, همایش

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛به نقل ازروابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بوکان ،صلاح الدین فرخی جانشین سرپرست مرکزبهداشت بوکان درهمایش بهداشت روان گفت: تا کنون اطلاعات 162 هزار نفر از جمعیت شهرستان بوکان وارد سامانه سیب شده که 105 هزار نفر مربوط به جمعیت شهری و 57 هزار نفر هم مربوط به جمعیت روستایی است.

فرخی افزود: مرکز بهداشت شهرستان بوکان تمهیدات لازم برای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت را انجام داده و ضمن تغییر ساختار مراکز بهداشتی درمانی به مراکز خدمات جامع سلامت، نسبت به جذب نیروهای مورد نیاز و آموزش مقدماتی کلیه کارشناسان و کاردانهای مجری در مراکز اقدام شده است.

وی ادامه داد: در حوزه بهداشت روان 6 نفر کارشناس بهداشت روان جذب شده و با تدوین پروتکل مراقبت سلامت روان در گروههای آسیب پذیر از قبیل ماردان باردار و میانسالان، شاهد ادغام و گسترش خدمات سلامت روان در سطح واحدهای ارائه دهنده خدمت هستیم.

جانشین سرپرست مرکزبهداشت بوکان خاطر نشان کرد: قطعاً زمانی سلامت محقق خواهد شد که تمامی ابعاد آن در حیطه های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی به طور همزمان و متوازن مورد توجه قرار گیرد.

عثمان آچاک معاونت پژوهش و نیروی انسانی آموزش و پرورش بوکان نیز در این مراسم گفت: توجه بیشتر به مهارتهای دهگانه می تواند سطح درک ما از همه جوانب افزایش می دهد.

آچاک افزود: تأمین سلامت جامعه مستلزم تأمین اشتغال پایدار، آموزش با کیفیت، شغل مناسب، عدالت و برابری، توجه به نقش زنان و توجه به وقت فراغت است که در نهایت باعث کاهش استرس و نداشتن دغدغه خواهد شد.

وی ادامه داد: امروزه باید اتکا به سرمایه های نفتی و صنعتی کنار گذاشته شود و توجه ها به سرمایه های اجتماعی که همان انسان است و سرمایه های فیزیکی در مراحل 5 و 6 قرار گیرد معطوف شود.

معاونت پژوهش و نیروی انسانی آموزش و پرورش بوکان اضافه کرد: متأسفانه امروز مطالعه کتاب کنار گذاشته شده و فرهنگ مکتوب جای خود را به فرهنگ شبکه های اجتماعی داده که فرد به خواندن چند خط پیام اکتفا می کند غافل از اینکه یک جمله نمی تواند نیازهای آگاهی بخشی وی را تأمین کند

برگزاری همایش حیات بخشی ، حقوق ورزشی و بهداشت در آب
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات