طاها پخش

سیاسیگزارش بعیدی نژاد از نشست پارلمان انگلیس
بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس شد

حمید بعیدی نژاد " سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس در صفحه اینستاگرامش نقل ازی از نشست پارلمان انگلیس ارائه داد.

به نقل از خبرنگار حوزه سیاسیون در فضای مجازی گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و سفیر ایران در انگلستان در صفحه اینستاگرامش قسمت هایی از صحبت های نشستی که در پارلمان انگلیس در خصوص "روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان" تشکیل شده بود را منتشر و عنوان کرد ما در این جلسه با اشاره به سیاستهای خصمانه عربستان علیه ایران بویژه در طول سالهای جاری از جمله در جریان حج و بروز فاجعه منا، تاکید نمودیم.


بعیدی نژاد نوشت:

"دیروز جلسه ای در پارلمان انگلیس در خصوص "روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان" با حضور نمایندگان مجلس و برخی از محققین برگزار شد. ما در این جلسه با اشاره به سیاستهای خصمانه عربستان علیه ایران بویژه در طول سالهای جاری از جمله در جریان حج و بروز فاجعه منا، تاکید نمودیم که ریشه بسیاری از بدبینی ها و اشتباهات پی در پی سیاست خارجی عربستان در این امر نهفته است که آنها لجوجانه حاضر نیستند واقعیتهای ژئوپلتیک منطقه و نقش تاریخی ایران در منطقه را برسمیت بشناسند و بر تصویر همه کشورهای متحدخودرا در برابر دو راهی انتخاب میان کار با سعودی و یا همکاری با ایران قرارداده اند. در صورتیکه سعودیها حاضر به پذیرش واقعیت مسلم موجود و پذیرش نقش منطقه ای ایران شوند، نه تنها تنش های موجود بین دو کشور قابل رفع هستند بلکه ظرفیتهای سیاسی دو کشور برای همکاری میتواند بیش از پیش به ارتقاء صلح و امنیت در منطقه کمک نماید.


برخی از اعضا در این جلسه اظهار داشتند که وقت آن رسیده است که در منطقه خلیج فارس ترتیبات جدیدامنیت منطقه ای با حضور تمامی کشورهای منطقه شامل شش کشور حوزه جنوبی خلیج فارس و ایران و عراق تشکیل شود. برای همه جذاب بود که ما اعلام کردیم که این پیشنهاد را ایران حدود بیست سال پیش پس از جنگ دوم خلیج فارس و برای پیشگیری از درگیری جدید در منطقه پیشنهاد نموده است."


سفیر ایران در انگلستان, حمید بعیدی نژاد, صفحه اینستاگرام حمید بعیدی نژاد, نقل از بعیدی نژاد نشست پارلمان انگلیس

سفیر ایران در انگلستان, حمید بعیدی نژاد, صفحه اینستاگرام حمید بعیدی نژاد, پست جدید حمید بعیدی نژاد, فضای مجازیفصل جدید روابط میان ایران و انگلیس / بعیدی نژاد در لندن، هاپتون در تهران
facebook google telegram twitter whatsApp