طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
شروع کشت پاییزه گندم در اراضی کشاورزی آذربایجانغربی
شروع کشت پاییزه گندم در اراضی کشاورزی

کشت پاییزه گندم در اراضی کشاورزی آذربایجانغربی شروع شده است.

خلیفان, آغاز, گندم, شروع کشت پاییزه گندم اراضی کشاورزی آذربایجانغربی

خلیفان, آغاز, گندم, کشت, پاییزه
به نقل از از ، در بخش خلیفان مهاباد نیز امسال هفده هزار هکتار از اراضی کشاورزی این بخش به کشت گندم پاییزه اختصاص یافته است.

کارشناسان جهاد کشاورزی این بخش هم از افزایش کشت گندم خبر می دهند.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی دهستان کانی بازار گفت : هفده هزار هکتار از زمینهای زراعی دو دهستان کانی بازار و منگور شرقی در سال زراعی جدید به کشت گندم اختصاص یافته است.

جمال خسروی افزود : کشت گندم پاییزه با توجه به شرایط آب و هوای منطقه تا 15 آبان ادامه خواهد داشت.

در سالهای اخیر ، استفاده از بذر اصلاح شده موجب افزایش تولید این محصول شده است.

بخش خلیفان یکی از مراکز زیاد تولید گندم در شهرستان مهاباد است.

پارسال بیش از 25 هزار تن گندم در این بخش تولید شده است.

شروع کشت پاییزه گندم در مزارع قروه فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات