طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرشته ای که به چهار نفر زندگی بخشید

فرشته ای که به چهار نفر زندگی بخشید

جوانی که با مرگش زندگی بخشید

با اهدای اعضای فرشته منصوری دانشجوی فارسی چهار نفر به زندگی لبخند دوباره زدند.

اهدای عضو, شیراز, فرشته, فرشته زندگی بخشید

اهدای عضو, شیراز, فرشته, منصوری, دانشجوی فارسی
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ فرشته منصوری دانشجوی رشته علمی کاربردی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده در مقطع کار شناسی ناپیوسته با اهدای اعضا، به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید.
فرشته منصوری بر اثر ایست قلبی دچار مرگ مغزی شد و با توجه به داشتن کارت اهدای اعضا و رضایت والدین دو کلیه، کبد، دو قرنیه پانکراس و بخشی از پوست وی به افراد نیازمند اهدا شد.
این عمل در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد.

دو جوان همدانی بِه هشت بیمار زندگی دوباره بخشیدند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات