طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

پارس آباد 70 درصد بذر مورد نیاز ذرت کشور را تامین می کند
پارس آباد بیش از 80 درصد بذر ذرت کشور را تامین می کند

مدیر جهاد کشاورزی پارس آباد گفت: ذرت بذری تولیدی در دشت مغان 70 درصد بذر مورد نیاز ذرت را در کشور تامین می کند.

بذر, تامین, ذرت, پارس آباد درصد بذر نیاز ذرت کشور تامین

بذر, تامین, ذرت, کشور, اردبیل, مورد نیاز

به نقل از اردبیل؛ علی اکبر حسنیان افزود: در سال زراعی جاری در سطح دو هزار و 438 هکتار ذرت بذری در 9 رقم و ذرت دانه ای در سطح سه هزار و 881 هکتار در حوزه شهرستان پارس آباد زیر کشت رفته است و از کل ارقام ذرت بذری کشت شده بیش از 10 هزار تن و از ذرت دانه ای حدود 27 هزار تن محصول برداشت می شود.

وی اظهار کرد: در زمینه خرید محصول ذرت دانه ای تولیدی کشاورزان ، از اول تاریخ برداشت یک مرکز خرید با حضور کارشناس ناظر به عنوان حامی منافع زارعان دایر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی پارس آباد افزود: در سال های گذشته برداشت ذرت بذری به صورت دستی انجام می شد و این کار مستلزم هزینه گزاف و مشکلاتی برای زراعان بود ولی در سال جاری با هدف افزایش کیفیت بذر ذرت تولیدی، برداشت مکانیزه با کمباین برداشت بلال (پیکر هاسکر) که توسط کمپانی های دولتی (کشت و صنعت مغان و پارس) و بخش خصوصی با ارائه تسهیلات و پرداخت سه میلیارد ریال یارانه خریداری شده و در اختیار کشاورزان منطقه قرار گرفته ، انجام می شود.

وی افزود: ذرت بذری تولیدی در دشت مغان 70 درصد بذر مورد نیاز ذرت را در کشور تامین می کند ، این ذرت بعد از برداشت ، عملیات فرآوری و بسته بندی زیر نظر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در اختیار کشاورزان ذرت کار کشور قرار می گیرد.

انتهای پیام/ح

شروع برداشت مکانیزه ذرت بذری در پارس آباد
facebook google telegram twitter whatsApp