طاها پخش

خلع ید 158هزار هکتار ازاراضی ملی درارومیه
خلع ید 82 هکتار زمین ملی تصرف شده امامزاده آقا علی عباس (ع) بادرود

در راستای حفاظت از عرصه های ملی 158 هزار هکتار ازاراضی ملی دراین شهر خلع ید شد.

ارومیه, اراضی, حفاظت, خلع ید هکتار ازاراضی ملی درارومیه

ارومیه, اراضی, حفاظت, خلع

به نقل ازخبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛ وبه نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی ، رییس اداره منابع طبیعی شهرستان ارومیه گفت:با تلاش نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت و همچنین همراهی سایر ارگانها و نهادهای دولتی ، در شش ماهه نخست سال جاری توانستیم بیش از 158 هکتار از اراضی ملی را از متصرفین خلع ید و به طبیعت برگردانیم.

خوش نژاد افزود:مهمترین رویکرد و هدف خادمان عرصه های ملی ، حفاظت و حراست از عرصه های ملی است که با یاری ارگانهای محترم قضایی، انتظامی وبازرسی این امر مهم بطور مستمر پی گیری و اجرا می شود.

وی خاطر نشان کرد:شهرستان ارومیه بیش از 342 هزار هکتار عرصه ی ملی دارد که مشارکت آحاد مردم در امر حفاظت و حراست بسیار ضروری است .از این رو تلاش ما بر این است که با اجرای برنامه های ترویجی و واجرای دوره های آموزشی، مردم بیشترین سهم را در حفاظت از عرصه های ملی داشته باشند.


خلع ید و رفع تصرف 3 هکتار از اراضی ملی در اردکان
facebook google telegram twitter whatsApp