طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پایان برداشت آفتابگردان در مزارع استان کرمانشاه
برداشت کتیرا در استان اصفهان پایان یافت

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت:برداشت آفتابگردان در مزارع استان کرمانشاه پایان یافته است .

آفتابگردان, برداشت, مزارع, پایان برداشت آفتابگردان مزارع استان کرمانشاه

آفتابگردان, برداشت, مزارع, کرمانشاه

به نقل از از ؛ شهریار قاسمی گفت:بیشترین سطح زیر کشت آفتابگردان آجیلی استان مربوط به سنقروکلیایی است

وی گفت: محبوبیت آفتابگردان تولیدی در این شهرستان تا جایی است که تحت عنوان "تخمه سنقری" حتی طرفدارانی را در خارج از کشور هم دارد.

قاسمی طعم و مزه آفتابگردان تولیدی در شهرستان سنقروکلیایی را خاص دانست و افزود: نوع بذر و محلی بودن آن، شرایط آب و هوایی و... سبب شده تا تخمه سنقری منحصر به فرد باشد.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: آفتابگردان در استان کرمانشاه علاوه بر شهرستان سنقروکلیایی در شهرستان های صحنه، کنگاور و قسمت هایی از کرمانشاه نیز کشت می شود.

قاسمی سبعد با بیان اینکه در سال زراعی گذشته 4300 هکتار آفتابگردان آجیلی در مزارع استان کرمانشاه کشت شده بود، گفت: در مجموع 7700 تن آفتابگردان در استان کرمانشاه تولید شد.

قاسمی در ادامه اشاره ای هم به تولید نوع روغنی آفتابگردان در استان کرمانشاه داشت و با بیان اینکه در سال زراعی گذشته کار خوبی در حوزه کشت این نوع از آفتابگردان در شهرستان اسلام آبادغرب انجام شد، گفت: در راستای تاکیدات دولت مبنی بر بالابردن ضریب خوداتکایی روغن اهمیت زیادی به توسعه کشت آفتابگردان روغنی داده می شود تا آنجا که محصول تولیدی سال گذشته به صورت خرید تضمینی از زارعان خریداری شد و مطالبات زارعان نیز به موقع پرداخت شد.

به گفته وی سال گذشته 55 هکتار از مزارع آفتابگردان شهرستان اسلام آباد غرب زیر کشت آفتابگردان روغنی رفت و در مجمع نیز 110 تن آفتابگردان روغنی در استان تولید شد.
پایان برداشت برنج در سطح استان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات