طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیسرپرست وزارت ورزش و جوانان انتخاب شد
نصرالله سجادی سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد

سجادی از سوی دولت به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان معرفی شد.


وزیر ورزش

خبرگزاری فارس: محمود گودرزی روز گذشته از سمت خود در وزارت ورزش و جوانان استعفا کرد. پس از این استعفا وی جلسه ای فوری با معاونان وزارت ورزش برگزار کرد و گزینه هایی نیز برای سرپرستی معرفی شده اند.


در نهایت در فاصله 6 ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده، نصرالله سجادی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد.


نصرالله سجادی در دوره گودرزی کلیدی ترین معاونت وزارتخانه یعنی معاونت ورزش قهرمانی را بر عهده داشت.


انتخاب سجادی به عنوان سرپرست در شرایطی است که گزینه اصلی دولت برای وزارت ورزش در یک هفته آینده به مجلس معرفی خواهد شد.

سجادی سرپرست وزارت ورزش و جوانان می شود؟
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات