طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
چهره واقعی غربی ها در حال نمایان شدن است
اسرائیلی ها مخفیانه در حال شهرک سازی در کرانه غربی هستند | نیویورک تایمز

آیت الله مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان گفت: در باطن بسیاری از دولتمردان غربی منافق هستند اما گاهی در دوراهی ها مجبورند چهره خود را نشان دهند

مرجع تقلید, قم, غربی ها, چهره واقعی غربی حال نمایان

مرجع تقلید, قم, غربی ها, آیت الله مکارم شیرازی

به از ؛ اسلام آئین رحمت است به خلاف اینکه شیادان وهابی و دست پرورده های آنها معرفی کردند اسلام آئین خونریزی و تخریب و خشونت نیست.

مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: در مقابل کار نیک، کار شر کوچک را هم نباید کوچک بشماریم چرا که وقتی روی هم انباشته می شود پرونده ای وحشتناک می شود.

وی افزود: در سال های اخیر بسیاری از این پرده ها کنار رفته و چهره های آنها شناخته شده است.

آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: آمریکا در عراق برای مقابله با داعش آمد اما حالا که مردم می خواهند داعش را در عراق نابود کنند آمریکایی ها می خواهند داعش را با حمایت خود راهی سوریه کنند.

مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: دو نفر با سوابق سوء می خواهند سکاندار کشوری شوند که ادعای کدخدایی جهان را هم دارند این رسوایی دموکراسی غربی است و اسم آن را دموکراسی می گذارند.

وی اظهار داشت: ایام ما مصداق یوم تبلی السرائر است، چهره ها رو شده و فریب غربی ها را نمی خوریم، البته شاید برخی هم در دلشان هنوز خواهان ارتباط با غرب هستند.

آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: اگر استقلال فکری از این کشورها داشته باشیم می توانیم به آینده امیدوار باشیم.سند سه صفحه ای که چهره واقعی ترامپ را برملا می کند فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات