طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

برگزاری جلسه کارگروه ایمنی و آتش نشانی شهر قزوین
برگزاری مانور بزرگ ایمنی و آتش نشانی

سومین جلسه کارگروه ایمنی و آتش نشانی شهر قزوین با موضوع ایمنی برگزار شد .

جلسه کارگروه ایمنی, آتش نشانی شهر, ساختمان های بلند مرتبه, برگزاری جلسه کارگروه ایمنی آتش نشانی شهر قزوین

جلسه کارگروه ایمنی, آتش نشانی شهر, ساختمان های بلند مرتبه, قزوین

به نقل از ، از ؛ مدیر عامل سازمان آتش نشانی قزوین گفت : در این جلسه درباره شناسایی اماکن پرخطر، برگزاری دوره های آموزشی برای صنوف، شناسایی ساختمانهای بلند مرتبه و تصرف های نا ایمن، خطرات پیش رو در فصل پاییز و زمستان مانند نشت گاز منوکسید کربن بحث و تبادل نظر شد .

ابوالفضل ذوالقدرافزود : برگزاری چنین جلساتی با حضور ارگان های تاثیر گذار در مبحث ایمنی می تواند به افزایش روز افزون امنیت و آرامش شهروندان کمک کند .

روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد
facebook google telegram twitter whatsApp