طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیبررسی و تصویب بخش هایی از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات
مدارس هوشمند بخشی از شبکه ملی اطلاعات است.

جلسه شورای عالی فضای مجازی، به ریاست ‏رییس جمهور تشکیل شد.‏

ریاست جمهور, حسن روحانی, شبکه ملی اطلاعات, بررسی تصویب بخش سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات

ریاست جمهور, حسن روحانی, شبکه ملی اطلاعات, شورای عالی فضای مجازی
به نقل از حوزه ؛ جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی ‏رییس جمهور تشکیل شد.‏


در این جلسه بخش هایی از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و ‏بندهایی از اصول حاکم بر طراحی این شبکه به تصویب اعضای شورای عالی فضای مجازی رسید.‏


بر اساس اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای ‏مجازی کشور بوده و ارتباطات میان زیر شبکه های شبکه ملی اطلاعات (اعم از شبکه های مستقل داخلی) با ‏یکدیگر از طریق یک شبکه هسته صورت می پذیرد.‏

در این راستا مقرر شد پوشش کشوری خدمات پهن باند با نگاه به عدالت اجتماعی تامین شده و ظرفیت ‏شبکه های هسته، متناسب با نیازهای خدمات و محتوای بومی در سراسر کشور توسعه یابد.‏


همچنین بر اساس اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، گسترش ظرفیت و ایجاد امکانات لازم جهت ‏شکل گیری اقتصادی ارائه خدمات و محتوای بومی(اسلامی - ایرانی) در راستای استقلال شبکه ضرورت ‏خواهد داشت.‏


در زمینه مدیریت شبکه ملی اطلاعات نیز مقرر شد تا مدیریت برنامه ریزی و طراحی شبکه در داخل کشور ‏و با استفاده از نیروی متخصص داخلی انجام شده و تامین نیازهای قلمروهای حساس، حیاتی و یا دارای ‏اولویت راهبردی در کشور با دانش و افزارهای بومی شده، محقق شود.‏


همچنین ایجاد امکان توسعه رقابت مبتنی بر کیفیت خدمت در بین ارائه دهندگان خدمات نیز از دیگر اصول ‏حاکم بر مدیریت شبکه ملی اطلاعات است که مورد تصویب اعضای شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت.‏


در این جلسه بر لزوم زمانبندی و برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی تاکید شد.شالوده شبکه ملی اطلاعات موتور جست و جو است / با گوگل هیچ رقابتی نداریم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات