طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیتاکید بر تکمیل طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی
مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی تسویه می شود

شورای پول و اعتبار بر تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست اندرکاران این طرح تقدیر کرد.

عملیات بانکی, منابع دولت, اقتصاد, تاکید تکمیل طرح ملی انتقال حساب دولتی بانک مرکزی

عملیات بانکی, منابع دولت, اقتصاد, حساب دولتی, بانک مرکزی, سیاست پولی

به نقل از به نقل از بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، نقل از بانک مرکزی در مورد فرایند و پیشرفت طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی مطرح شد. اجرای طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، اثر وسیع و عمیقی بر شفاف سازی و نظارت کامل خزانه داری کل کشور بر دریافت ها و پرداخت های دولت، دسترسی حداکثری و به موقع دولت به درآمدهای خود، پیشگیری از سوء استفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوء رسوب این وجوه در بانک های تجاری بر کارایی سیاست های پولی را رفع می کند.


در جلسه دیشب، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پشتیبانی کامل از برنامه های در حال اجرا، بر به کارگیری تمام منابع بانک مرکزی برای تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست اندر کاران آن تقدیر کرد. گفتنی است طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می آید و توسط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.


این طرح به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ۵ آئین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۱۳۹۱.۷.۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.


افتتاح حساب بانک مرکزی ایران در اگزیم بانک چین
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات