طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دهیاران حلقه اتصال دولت با مردم
خبرنگاران حلقه اتصال مردم و مسئولان و بیان کننده مشکلات هستند.

معاون توسعه روستایی و نقاط محروم ریاست جمهوری گفت: دهیاران امین مردم و حلقه اتصال دولت با مردمند.

مشهد, حلقه اتصال, دهیاران, دهیاران حلقه اتصال دولت مردم

مشهد, حلقه اتصال, دهیاران, دولت با مردم, خراسان رضوی
به نقل از از سید ابوالفضل رضوی درهمایش دهیاران نیشابوری افزود: دهیاران توسط شوراهای اسلامی روستاها که منتخب مردم هستند انتخاب شده اند لذا امین مردم و حلقه اتصال آنها به دولت هستند.

وی اظهار داشت: همایش یک روزه دهیاران نیشابوری فرصت مناسبی است تا دهیاران مشکلات و مسائل مهم خود و روستاها را مطرح و مسولان نیز در حد تخصص و توان خود پاسخگوی آنها باشند.

معاون توسعه روستایی و نقاط محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه وجود دهیاریها منشأ خیر و برکات زیادی برای آبادانی و توسعه روستاها بوده، از حمایت همه جانبه دولت و مجلس برای بها دادن هر چه بیشتر به دهیاریها در قالب تفویض اختیارات و وظایف قانونی بیشتر به دهیاران خبر داد.

رضوی با بیان اینکه اکنون بیش از 2هزار و 350 روستای کشور دارای دهیاری است افزود: با توجه به مردمی بودن دهیاریها، نوع ماموریت، محدودیتهای اعتباری و نیز سیاستهای کلی کشور مبنی بر کوچک سازی دولت، هم اکنون برنامه ای برای استخدام دهیاران وجود ندارد.

در این همایش یکروزه که در اردوگاه بین المللی شهید رجایی برگزار شد دهیاران نیشابوری مهمترین مسائل و مشکلات خود و روستاها از جمله بحران آب، کمبود امکانات روستاها، افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها، نبود امنیت شغلی و کم بودن اختیارات دهیاران را مطرح کردند و درخصوص راههای حل این مشکلات به تبادل نظر پرداختند.

عملکرد دولت برای مردم در انتخابات 96 مهم تر از نقش حامیان روحانی است
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات