طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

تمدید مهلت سرشماری اینترنتی در کشور
تمدید مهلت سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن

مهلت سرشماری اینترنتی در همه نقاط کشور تمدید شد.

شیراز, تمدید, کشور, تمدید مهلت سرشماری اینترنتی کشور

شیراز, تمدید, کشور, سرشماری, مهلت
به نقل از از ؛ بر اساس تصمیم مسئولان مرکز آمار ایران، سرشماری اینترنتی در کلیه نقاط کشور تا ساعت 24 روز جمعه 30 مهرماه تمدید شده است.
مرحله حضوری سرشماری از صبح امروز چهارشنبه 28 مهرماه با مراجعه ماموران به در منازل مردم شروع شد.
مشارکت کنندگان در سرشماری اینترنتی، کد آماری 12 رقمی و سایر شهروندان مدارک سجلی خود را برای ارائه به ماموران در دسترس قرار دهند تا وقت کمتری از مردم و ماموران گرفته شود.

تمدید مهلت سرشماری اینترنتی
facebook google telegram twitter whatsApp