طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

درخشش دومیدانی کاران استان
درخشش تکواندو کاران ملایری در انتخابی استان

بانوان دو و میدانی کاران استان سه عنوان رقابتهای قهرمانی جانبازان ومعلولین کشور را از آن خود کردند.

درخشش دوومیدانی, قزوین, جانبازان و معلولین کشور, درخشش دومیدانی کاران استان

درخشش دوومیدانی, قزوین, جانبازان و معلولین کشور, مجموعه ورزشی آفتاب

به نقل از، از ؛ در این مسابقات اکرم سبکرو در پرتاب دیسک و لیلا گونجی در پرتاب نیزه نایب قهرمان شدند.

محدثه بارجینی هم در پرتاب وزنه مقام چهارم را کسب کرد.

رقابت های بخش مردان هم از امروز در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران پیگیری می شود.

درخشش رزمی کاران استان در مسابقات رزم آوران کشور
facebook google telegram twitter whatsApp