طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

شروع به کار کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه میراث فرهنگی
تشکیل جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی شورای برنامه ریزی وَ توسعه

کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه میراث فرهنگی در 24 شهرستان استان اصفهان شروع به کارکرد.

کارگروه, اصفهان, میراث فرهنگی, شروع کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه حوزه میراث فرهنگی

کارگروه, اصفهان, میراث فرهنگی, ششم توسعه

به نقل از از ،مشاور عالی مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت : با توجه به اینکه استان اصفهان در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است و با عنایت به اینکه اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی و همچنین شهر جهانی خلاق در حوزه صنایع دستی انتخاب شده است، خلاقانه برای توسعه متوازن تمامی نقاط استان بر این مبنا بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.

سید علی صالح درخشان افزود : با در نظر گرفتن این نکته که در دنیای رقابتی امروز فرصت اندکی برای حضور در صحنه رقابت های بین المللی در اختیار داریم، به دنبال تدوین یک برنامه جامع برای توسعه تمامی بخش های استان در آینده در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستیم.

وی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد نخستین طرح جامع توسعه استان در سه حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان را با در نظر گرفتن ظرفیت های تمامی شهرستانهای استان و با ذکر تمامی جزئیات در پهنه استان برای افزایش بهره وری در پهنه استان تدوین کنیم.

مشاور عالی مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار داشت: کارگروهی اعم از کارشناسان زبده و مسئولین اداره کل با حضور تمامی مسئولین و نخبگان 24 شهرستان برای تدوین سند جامع توسعه استان در سه حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در اداره کل میراث فرهنگی استان تشکیل می شود.تدوین برنامه 5 ساله ششم توسعه بر عدل و عدالت
facebook google telegram twitter whatsApp