طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

نبکا های ریگان نیاز به احیا دارند
احیا گیوه بافی نشلج کاشان به حمایت همه جانبه نیاز دارد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان گفت: خشکسالی و ایجاد سد نسا بم، گلدان های طبیعی و نبکاهای این شهرستان را در معرض خطر نابودی قرار داده است.

ریگان, نبکاها, کرمان, نبکا ریگان نیاز احیا

ریگان, نبکاها, کرمان

به نقل از از ، بهزاد بارانی گفت: نبکا های بخش گنبکی ریگان به علت وجود سد نسا و نرسیدن آب به این منطقه در حال خشک شدن است که نیاز به احیا دارد.

وی افزود : پوشش گیاهی نبکا و گلدان های طبیعی در 16 هزار هکتار از مراتع شهرستان ریگان پراکنده شده است.

وی بیان کرد: نبکاها بیشتر در سطوح همواری می رویند که میزان ماسه متوسط و سطح آب زیرزمینی بالا و یا از رطوبت کافی برای رشد برخوردار باشند.

وی با اشاره به اینکه عناصر تشکیل دهنده نبکا شامل ماسه، لای، رس و سیلت است گفت: درختچه های گز از زیاد ترین گونه های میزبان نبکاها هستند.

بارانی افزود: درختان در مسیر حمل فرسایش بادی مانع ایجاد می کنند و سبب تجمع ماسه در پای گیاه می شوند و به مرور زمان تلی از ماسه یا تاجی از پوشش گیاه به وجود می آید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان افزود: نبکا پدیده ای طبیعی است که بر اثر تجمع شن های روان در کنار بوته گز بیابانی به وجود آمده که به یکی از پدیده ها و جاذبه های دیدنی کویر در شهرستان ریگان تبدیل شده است.

بارانی گفت: طول نبکاها در برخی از نقاط ریگان به 10 تا 20 متر می رسد که مناظر و چشم اندازهایی زیبا را در این شهرستان ایجاد کرده است.

نبکا عارضه ای از حاصل تعامل فرسایش بادی، خیسی منطقه و پوشش گیاهی است.

وجود گیاه در مسیر حمل و ترانزیت فریسایشی بادی مانع ایجاد می کند و موجب می شود پای گیاه ماسه ها تجمع کرده و به مرور زمان تله ای از ماسه با تاجی از پوشش گیاه ایجاد شود که به آن نبکا یا تله گیاهی گفته می شود.

استفاده از فضای مجازی نیازمند فرهنگسازی است
facebook google telegram twitter whatsApp