طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ساخت موزه و یادمان زلزله (زمین لرزه) بم
فیلم رهبر انقلاب با لباس مبدل در بین زلزله زدگان بم

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری بم گفت: یادآوری خاطرات گذشته از طریق فعالیت هایی مانند موزه و نمایشگاه که در معرض دید عموم قرار می گیرد، انجام می شود.

یادمان, زمین لرزه بم, کرمان, ساخت موزه یادمان زمین لرزه بم

یادمان, زلزله بم, کرمان, موزه

به نقل ازاز ، محمدعلی حاج جعفری گفت: مرور زمان همواره موجب فراموشی می شود و این موزه است که می تواند خاطرات را برای سال های دراز در خود زنده نگه دارد.

وی با اشاره به اینکه زلزله بم یک همدلی و همبستگی بزرگی در جهان ایجاد کرد، افزود: در این موزه باید کاری کنیم که آن حس انسان دوستی بسیار عمیق را به نمایش بگذاریم.

حاج جعفری بیان کرد: بازخوردها و آسیب های زمین لرزه هنوز باقی مانده و وجود این همه خیریه در بم دلیلی بر این ادعاست.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار بم افزود: در آینده گفتنی ها و بیان زبانی تاثیر خود را از دست می دهد و این جا مستندات هستند که می توانند یک حادثه بزرگ را بازگو کند.

حاج جعفری گفت: باید این موضوع را به سمت سازمان میراث فرهنگی سوق دهیم تا کار ما به صورت کارشناسی شده انجام شود.

وی خواستار همکاری مرکز اسناد استان کرمان شد و بر حضور کارشناسان موزه و افراد خبره برای برنامه ریزی های اولیه در این راستا تاکید کرد.

تخلیه یک ساختمان در شرق آلمان از بیم بمب گذاری
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات