طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

کماندار استان قهرمان کشور
اعزام تیم مینی گلف استان به رقابت های قهرمانی کشور

اسماعیل عبادی در بخش کامپوند رقابتهای تیروکمان قهرمانی کشور برسکوی نخست ایستاد.

اسماعیل عبادی, قزوین, قهرمانی کماندار استان, کماندار استان قهرمان کشور

اسماعیل عبادی, قزوین, قهرمانی کماندار استان, رقابت های قهرمانی کشور

به نقل از ، از قزوین ؛ اسماعیل عبادی اهل آبیک استان قزوین است.

مسابقات تیروکمان قهرمانی کشور با کمپانی 250 تیرانداز زن و مرد در ورزشگاه شهدای ساری برگزار شد.

منتخبین این مسابقات در رقابتهای جهانی دانمارک کمپانی می کنند.

بانوان رزم آور استان در مسابقات قهرمانی کشوری
facebook google telegram twitter whatsApp