طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ضرورت توسعه کتابخانه های مشارکتی
اجرای طرح های مشارکتی برای توسعه کسب وکار روستائیان

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین گفت: توسعه کتابخانه های مشارکتی و روستایی در اولویت برنامه های امسال نهاد کتابخانه های استان قرار دارد.

به نقل از ، از ؛ رقیه اسماعیلی در نخستین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قزوین افزود :توسعه کتابخانه های مشارکتی و روستایی با هدف دسترسی آسان مردم باید با جدیت بیشتری پیگیری شود تا کسانی که امکان دسترسی راحت به کتاب را ندارند با شرایط بهتری بتوانند کتب مورد علاقه خود را دریافت کنند.

قزوین, توسعه کتابخانه مشارکتی, جلسه انجمن کتابخانه ها, ضرورت توسعه کتابخانه مشارکتی

قزوین, توسعه کتابخانه مشارکتی, جلسه انجمن کتابخانه ها, برگزاری نشست های تخصصی

وی همچنین اضافه کرد : کار فرهنگی نیازمند فعالیت جهادی است و استفاده از ظرفیت خیرین، مساجد، روحانیت، ائمه جمعه و جماعات برای ترویج مطالعه باید مورد توجه قرار گیرد.

اسماعیلی گفت : باید مطالعه و افزایش سرانه کتاب خوانی را در اولویت برنامه های خود قرار داد و به گونه ای حرکت کرد تا درزندگی فردی و اجتماعی دغدغه مطالعه احساس شود.

قزوین, جلسه انجمن کتابخانه ها, قزوین, ضرورت توسعه کتابخانه مشارکتی


وی افزود :برگزاری نشست های تخصصی، ساخت اینفو انیمیشن، کارگاههای تخصصی، آموزش خانواده ها، برگزاری مسابقات کتاب خوانی و نمایشگاه، تعامل با دستگاههای فرهنگی از کارهای تبلیغی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.


مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اضافه کرد: راه اندازی ایستگاههای مطالعه، توجه به سوژه های کتاب و مطالعه در المان سازی و مجسمه سازی، معرفی کتابهای مفید از دیگر برنامه های نهاد کتابخانه های استان برای فرهنگ سازی است.

ضرورت فرهنگ سازی و توسعه گردشگری
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات