طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دانستنی های علمیقطع شدن خط مشترکین همراه اول علیرغم پرداخت بدهی
رانندگی و خطرات استفاده از تلفن همراه فیلم

اطلاعات رسیده از کاربران حاکی از آن است برخی مشترکان همراه اول روز گذشته در سیستم پرداخت این اپراتور با مشکلی مواجه شده اند که البته جزئیات آن برای همه یکسان نبوده.

وب سایت تک شات:  اطلاعات رسیده از کاربران حاکی از آن است برخی مشترکان همراه اول روز گذشته در سیستم پرداخت این اپراتور با مشکلی مواجه شده اند که البته جزئیات آن برای همه یکسان نبوده.

پیامک, پیامک, اپراتور, قطع خط مشترکین همراه علیرغم پرداخت بدهی

اپراتور, قبض تلف, همراه اول, پیامک


برخی مشترکان اپراتور اول موبایل می گویند شب گذشته از طریق پیامک اخطاری دریافت کرده اند که از یک طرفه شدن ارتباطشان به علت عدم پرداخت صورت حساب حکایت داشته است. واکنش کاربران به این پیامک وجه تمایز جزئیات موضوع است، به این ترتیب که گروهی با دریافت این پیامک قبض خود را پرداخت کرده اند، اما ارتباط سیم کارتشان یک طرفه شده است.

گروه دیگری نیز می گویند علیرغم دریافت پیامک اخطار، صورت حساب خود را نپرداخته اند و ارتباطشان نیز یک طرفه نشده است. دلیل ارسال این پیامک برای مشترکین همراه اول و چرایی یک طرف شدن یا نشدن خطوط آنان با پرداخت یا عدم پرداخت قبض هنوز مشخص نیست.

بدهی ایران به بیمه هرمس کامل پرداخت شد
facebook google telegram twitter whatsApp