طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمفیلم گفتگو با بازیکنان بعد از بازی بانک سرمایه - شهرداری تبریز
چرا بازیکنان استقلال گفتگو نکردند؟

گفتگو با بازیکنان پس از بازی بانک سرمایه - شهرداری تبریز را در فیلم ذیل مشاهده کنید.

مصاحبه, بانک سرمایه, والیبال, گفتگو بازیکنان بازی بانک سرمایه شهرداری تبریز

مصاحبه, بانک سرمایه, والیبال, شهرداری تبریز
به نقل از گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، گفتگو با بازیکنان پس از بازی بانک سرمایه - شهرداری تبریز را در فیلم ذیل مشاهده کنید.
مصاحبه,بانک سرمایه,والیبال,شهرداری تبریز,بانک سرمایه,والیبال,شهرداری تبریز,مصاحبه


دانلود فیلم

دلخوری بهروان بابت گفتگو نکردن بازیکنان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات