طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمفیلم گفتگو مربیان بعد از بازی بانک سرمایه - شهرداری تبریز
فیلم گفتگو با بازیکنان بعد از بازی بانک سرمایه - شهرداری تبریز

گفتگو مربیان پس از بازی بانک سرمایه - شهرداری تبریز را در فیلم ذیل مشاهده کنید.

والیبال, شهرداری تبریز, بانک سرمایه, گفتگو مربیان بازی بانک سرمایه شهرداری تبریز

والیبال, شهرداری تبریز, بانک سرمایه, مصاحبه, مربیان
به نقل از گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، گفتگو مربیان پس از بازی بانک سرمایه - شهرداری تبریز را در فیلم ذیل مشاهده کنید.
والیبال,شهرداری تبریز,بانک سرمایه,مصاحبه,مربیان,مصاحبه,شهرداری تبریز,والیبال,مربیان,بانک سرمایه


دانلود فیلم

دعوت از دو بازیکن شهرداری تبریز به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات