طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ویدیو و فیلموقتی هر دو بازیکن حین درگیری همزمان تمارض می کنند فیلم
فیلم زیباترین گل دنیا که باعث درگیری بازیکنان شد

وقتی هر دو بازیکن حین درگیری همزمان تمارض می کنند را در فیلم ذیل مشاهده کنید.

بازیکن, درگیری, تمارض, بازیکن حین درگیری همزمان تمارض کنندفیلم

بازیکن, درگیری, تمارض
به نقل از گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، وقتی هر دو بازیکن حین درگیری همزمان تمارض می کنند را در فیلم ذیل مشاهده کنید.
بازیکن,درگیری,تمارض,تمارض,درگیری,بازیکن,بازیکن,تمارض,درگیری


دانلود فیلم

درگیری های شدید بازیکنان و مربیان در دنیای فوتبال فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp