طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

کارگاه عملی تئاتر کاربردی
کارگاه عملیات ویژه خودرو مک لارن

کارگاه عملی تئاتر کاربردی امروز در بندرعباس برگزار شد.

همایش, تئاتر, بندرعباس, کارگاه عملی تئاتر کاربردی

همایش, تئاتر, بندرعباس
به نقل از از ؛ رضا کمالی دبیر همایش ملی موج با موضوع نقش هنر در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت : در این همایش دو روزه فعالان عرصه هنر و تئاتر با نوع جدید تئاتر کاربردی یا تئاتر درمانی آشنا می شوند.
وی افزود : هدف تئاتر کاربردی پرداختن به مسائل اجتماعی و نقش هنر در کاهش آسیبهای اجتماعی است.
کمالی گفت : در این کارگاه هنرجویان برای کمپانی در همایش و جشنواره نقش هنر در کاهش آسیبهای اجتماعی آشنا می شوند.
وی افزود: این همایش ملی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس و سازمان بهزیستی اواخر پاییز برگزار می شود.
کمالی گفت: این همایش در بخشهای تصویر ، فیلم ، تئاتر ، موسیقی ، هنرهای تجسمی و مقاله برگزار می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر، نمایش و تعزیه در یاسوج
facebook google telegram twitter whatsApp