طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
100درصد بردسیری ها در سرشماری شرکت کردند
شرکت 46درصد جمعیت گچساران در سرشماری اینترنتی

طبق اعلام و برآورد مرکز آمار ایران و جمعیت تخمین زده ۱۰۰درصد مردم بردسیر تاکنون ب صورت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن کمپانی کرده اند.

سرشماری, بردسیر, مشارکت, درصد بردسیری سرشماری شرکت

سرشماری, بردسیر, مشارکت, کرمان, مرکز آمار
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان,مجید نجف پور فرماندار رفسنجان خواستار مشارکت بیشتر ادلرات و نهادهای عمومی و دولتی در اجرای مرحله دوم طرح سرشماری شد.

وی افزود:اطلاعات جمع آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن آینده این شهرستان را رقم.میزند و.ماموران باید نسبت ب جمع آوریو ثبت دقیق کدهای آماری که از خانوارها تحویل میگیرند اهتمام جدی داشته باشند.

فارس رتبه نخست شرکت در سرشماری نفوس و مسکن
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات