طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
خاموشی مقطعی در برخی شهرهای مازندران
خاموشی برخی شهر های مازندران

برق برخی نقاط مازندران از صبح فردا به صورت مقطعی قطع خواهد بود.

قطع برق, خاموشی, توزیع برق, خاموشی مقطعی برخی شهرهای مازندران

قطع برق, خاموشی, توزیع برق, مازندران
به نقل از از ساری، روابط عمومی کمپانی توزیع برق مازندران اعلام کرد برق نقاط زیر به علت اجرای عملیات توسعه و بازسازی شبکه های برق فردا به صورت مقطعی قطع است.


شهرستان ساری

بلوار امیر کوچه شهید معینی از ساعت هشت ، بلوار پاسداران کوچه ام. ار.آی' مهدشت جنب امامزاده از ساعت هشت و ۸:۳۰ دقیقه، خیابان پیروزی کوی نصری، خیابان فرهنگ، خیابان حافظ از ساعت ۹:۳۰ دقیقه و ۱۰، مهدشت کوچه ناهیدکوی شفا کوچه مهر از ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه و ۱۴:۳۰ دقیقه،

روستای دارابکلا از ساعت ۸:۳۰ دقیقه


شهرستات گلوگاه

خیابان نواب کوچه یاس از ساعت ۹:۳۰ دقیقه


شهرستات قائم شهر

چمازکتی خیابان کوچه لاله خیابان ساری کوچه یاس ۹۲، سراج کلا دور میدان از ساعت هشت و ، ۹خیابان ۱۶ متری کوچه مراد زاده فرعی دوم، چمازکتی انتهای خیابان لاله از ساعت ۹:۳۰ دقیقه و ۱۰


شهرستان سوادکوه

از پل به سمت خیابان های ۱۷ شهریور و خدمات و سه راه انقلاب از ساعت ۹ و ۱۱


شهرستان جویبار

کوهی خیل ،خیابان شهید احسانیان، خیابان شهید فلاح، گل محله، کوچه آزادگان از ساعت هشت، ۹:۳۰ دقیقه و ۱۰


شهرستان بابل

جاده کیاکلا، موزیکلا، کمانگر کلا از ساعت ۹ به مدت دوساعت، آهنگرکلا کردمحله از ساعت ۹ به مدت ۴ ساعت


شهرستان آمل

کمربندی هراز،خیابان هراز، آفتاب ۵۰،

روستای فیروزکلادابودشت، جاده دریا جنب پاسگاه از ساعت ۹ و ۹:۳۰، خیابان نور، فجر چهار، و روستاهای نجارمحله ابیاک محله از ساعت ۱۴ و ۱۵


شهرستان بابلسر

شریفی ۱۳،دانش سه ، کوچه مطهری از ساعت هشت و ۸:۳۰ دقیقه به مدت دو ساعتکاهش بار ترافیکی شهرهای مازندران با توسعه حمل و نقل ریلی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات