طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
علمی آموزشیبررسی سند راهبرد توسعه دانش بنیان شبکه هوشمند برق

بررسی سند راهبرد توسعه دانش بنیان شبکه هوشمند برق

توسعه شبکه برق در فولاد مبارکه

سند راهبردی توسعه دانش بنیان شبکه هوشمند برق و چند نقل از دیگر بررسی شدند.

دانش بنیان, شورای عتف, وزارت علوم, بررسی سند راهبرد توسعه دانش بنیان شبکه هوشمند برق

دانش بنیان, شورای عتف, وزارت علوم, اقتصاد مقاومتی, سند راهبردی

به نقل از خبرنگار ؛ احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص جزئیات جلسه شورای عتف در وزارت علوم، اظهار داشت: در این جلسه که جلسه ۱۴۷ کمسیون دائمی بود سه موضوع اصلی بررسی شد.


وی افزود: نخستین بحث این جلسه در خصوص بررسی سند راهبرد ملی توسعه دانش بنیان شبکه هوشمند برق ایران بود که در جلسات قبل شورای عالی تهیه یک سند راهبردی برای هر طرح کلان تصویب شد که جدا از خود طرح برای تعیین جایگاه طرح در مجموعه توسعه کشور و آثار آن در تکنولوژی های مرتبط با طرح و آینده طرح در کشور، یک سند راهبردی برای طرح های کلان ایجاد شود.


احمدی گفت: تهیه سند راهبردی مصوبه سال گذشته شورای عتف بود که پس از آن آیین نامه و کارگروه راهبری آنها تعیین شد و بعد از آن کارگروه راهبری به همراه کمسیون مربوطه مراحل اجرایی را هماهنگ و تنظیم می کنند.


معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری اظهار داشت: دانشگاه امیرکبیر که مجری این طرح است با همکاری وزارت نیرو و تمام مجموعه های مرتبط این سند تهیه و در کمسیون تخصصی طرح و درکارگروه مربوطه که مصوب شورای عتف بوده، تایید شد که البته در بحث های عبارتی و خلاصه برخی مفاهیم اصلاحاتی صورت گرفت.


احمدی تصریح کرد: اعتبارات لازم در طرح هایی است که مصوبه شورای عتف است، که ۵۰ درصد آن را شورای عطف و مابقی را دستگاه مربوطه می پردازد، در جلسه ماقبل شورا نحوه تامین اعتبارات در مصوبه ای مبنی بر همکاری شورا با همکاری سازمان برنامه در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی برای هماهنگی طرح ها تصویب شد.


وی گفت: این طرح از طرح های بزرگ و مورد نیاز کشور است و برای اقداماتی همانند ایجاد تکنولوژی ها و فناوری های برتر برای افزایش راندمان شبکه برق بوده و کاربردهای بسیار فراوانی دارد.


احمدی در خصوص مصوبه جدید شورا گفت: در طرح های کلان از لحاظ تامین اعتبارات مشکلات جدی داشته و مانع از تکمیل طرح هایی خواهد شد که در راستای اقتصاد مقاومتی است و دولت باید در این زمینه اعتبارات لازم را فراهم کند.


وی گفت: نقل از دیگری که در شورای عتف مطرح شد، نقل از آمایش آموزش عالی بود که چندی پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای در این مورد تصویب شد که بعد از کار گسترده در وزارت علوم، این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات مختصری به تصویب رسید.


احمدی تصریح کرد: در جلسه امروز حالت آموزش عالی و به خصوص وضع پراکندگی رشته ها و دانشگاه ها و توزیع کلی آموزش عالی و سیاست های فعلی برای هدایت آنها و مصوبه شورای عالی در بحث مجتمع سازی، کنترل و هماهنگی و ماموریت گرا کردن سیستم آموزش عالی بود که به استناد این آمار و برنامه ها و راهبردهای تهیه شده در وزارتخانه اطلاعاتی دریافت شد که نقل از آن تکمیل خواهد شد.


وی گفت: نقل از دیگری که در این جلسه مطرح شد، نقل از پیشرفت طرح آینده نگاری کشور که از طرح های مهم کشور است، بود که حالت آینده توسعه علم و فناوری کشور که تحت پروژه ای در حوزه علم و فناوری کشور است، در کمسیون های دولت تصویب شد که در آن مسئولیت اجرا به عهده معاونت علم و فناوری و نظارت آن به عهده دبیرخانه شورای عالی عتف گذاشته شد و امروز نقل ازی از حالت پیشرفت پروژه داده شد و قرار شد در این زمینه پیگیری های بیشتر و اقدامات تکمیلی صورت گیرد.


معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اظهار داشت: هدف از این طرح نوعی آینده نگاری برای آموزش عالی، آینده فناوری و روند پیشرفت حوزه علم و فناوری کشور است.


ظرفیت لازم برای توسعه اقتصاد دانش بنیان دریاسوج وجود دارد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات