طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیتغییر در کابینه در جهت بهبود امور انجام شده است
تغییرات کابینه؛ مردم فراموش نشوند

سخنگوی دولت گفت: اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور را در رأس قوه مجریه و هیات وزیران می داند.

تیتر امشب, اصل 133 قانون اساسی, ترمیم کابینه, تغییر کابینه جهت بهبود امور

تیتر امشب, اصل 133 قانون اساسی, ترمیم کابینه, رییس جمهور, بهبود امور, نظارت و ارزیابی, محمدباقر نوبخت, کابینه, سخنگوی دولت
به نقل از خبرنگار ؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، در برنامه تیتر امشب، درباره استعفاهای اخیر کابینه دولت یازدهم عنوان داشت: نحوه اداره هیات وزیران با خیلی از بنگاه ها و موسسات دولتی مختلف است. اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور را در رأس قوه مجریه و هیات وزیران می داند.


وی افزود: دولت از ابتدا کار نظارت و ارزیابی را داشت و مواردی پیش آمد و ضرورتی به تغییر استانداران بود که این کار انجام شد. تغییر در جهت بهبود امور انجام می شود.


ادامه دارد...


بهبود حالت اشتغال نیازمند تغییر در فرهنگ کارآفرینی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات