طاها پخش

ورود گردشگر دوچرخه سوار آلمانی به فارس
ورود پیکر دوچرخه سوار پارالمپیکی ایران به شیراز

دوچرخه سوار آلمانی بعد از هزار و 500 کیلومتر رکاب زنی به آباده طشک نی ریز رسید.

ورود, گردشگر, دوچرخه سوار, ورود گردشگر دوچرخه سوار آلمانی فارس

ورود, گردشگر, دوچرخه سوار, آلمانی, فارس
به نقل از از ؛ این دوچرخه سوار 49ساله آلمانی که سفر خود را از 2ماه پیش به ایران شروع کرده تا کنون از استان ها و نقاط تاریخی تهران، مازندران، سمنان، قم، کاشان، اصفهان کرمان و یزد دیدن کرده و برای بازدید از آثار تاریخی پاسارگاد، تخت جمشید و شیراز وارد آباده طشک شده است.
وی مردم ایران را مردمی مهمان نواز دانست وگفت: بعد از بازدید از مناطق دیدنی استان فارس به هرمزگان رفته و از آنجا با کشتی به امارات و سبعد آلمان باز می گردد.

ورود پیکر بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار پارالمپیکی ایران به شیراز
facebook google telegram twitter whatsApp