طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دانستنی های علمیمقابله با شیزوفرنی با کپسول روغن ماهی

مقابله با شیزوفرنی با کپسول روغن ماهی

روغن ماهی به حفظ عملکرد مغز کمک می کند

یک مطالعه کوچک نشان داده مصرف کپسول روغن ماهی در مدت سه ماه از ابتلا به جنون برای سال ها مقابله می کند. این در حالی است که مطالعات بزرگتر در این باره تایید کرده اند که مصرف این نوع کپسول از شیزوفرنی هم پیشگیری می کند.

وب سایت زوم تک - مهگل آزاد: یک مطالعه کوچک نشان داده مصرف کپسول روغن ماهی در مدت سه ماه از ابتلا به جنون برای سال ها مقابله می کند. این در حالی است که مطالعات بزرگتر در این باره تایید کرده اند که مصرف این نوع کپسول از شیزوفرنی هم پیشگیری می کند.

شیزوفرنی, کپسول روغن ماهی, سلامتی, مقابله شیزوفرنی کپسول روغن ماهی

شیزوفرنی, سلامتی, کپسول روغن ماهی


این تحقیق ها نشانگر آن است که مزایای مصرف کپسول روغن ماهی خارق العاده و پایدار است.

جفری لیبرمن، روانپزشک مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک می گوید: "نمی خواهم نسبت به این مسئله نگاه جزئی یا شک برانگیز داشته باشم. اما به نظر می رسد که این مسئله حقیقت داشته باشد.”

مطالعات بزرگتر باید نتایج را اعلام کند. لیبرمن می گوید: "پیش از آن که نتایج را اعلام کنیم، می خواهم باز هم واکنش به این مسئله را مشاهده و بررسی کنم.”

هتل های کپسولی در ژاپن
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات