طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

راه اندازی یار مهربان در بیمارستان ابن سینا
علت آتش سوزی دَر بیمارستان ابن سینا

کتابخانه ایی در راستای طرح تکریم بیماران و پر کردن اوقات فراغت آن ها در بیمارستان ابن سینا راه اندازی شد.

اوقات فراغت, فارس, یار مهربان, اندازی یار مهربان بیمارستان ابن سینا

اوقات فراغت, فارس, یار مهربان, راه اندازی, بیمارستان ابن سینا
به نقل از از ؛ مسوول کتابخانه این مرکز آموزشی درمانی گفت: زمان بستری بیماران در این مرکز در مقایسه با سایر بیمارستان ها طولانی تر بوده و پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی آن ها یکی از نیازهای بیماران است.
غلامرضا غفارنیا افزود: برای دستیابی به این مهم، کتابخانه ای مشتمل بر 250جلد کتاب شامل کتاب های موفقیت، داستان های کوتاه و آموزنده، آشنایی با بیماری ها، جلوگیری از اعتیاد و دیگر مضامین علمی و سرگرمی، در بخش های جدید این مرکز راه اندازی شد.
وی ادامه داد: در راه اندازی این کتابخانه، علاوه بر پر کردن اوقات فراغت، ایجاد زمینه ای برای تفریح درمانی، کاردرمانی و آموزش به بیماران نیز در نظر گرفته شده است.

فیلم دپوی زباله دَر بیمارستان ابن سینا نورآباد
facebook google telegram twitter whatsApp